Mobiele Anjeractie van 28 mei tot en met 5 juni 2021

In verband met corona komen we ook dit jaar niet langs de deur collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds, maar alleen digitaal door een mobiel collecte. In de periode van 28 mei tot en met 5 juni kunt u doneren.

Gelijk doneren? Klik hier

Ook dit jaar is maar liefst 100% van de opbrengst van de Anjeractie voor de clubkas van de collecterende vereniging.

Mobiele Anjeractie
De collectanten kunnen vanwege de coronacrisis niet met de collectebus langs de deuren gaan. Dit jaar zal de collecte dan ook mobiel gebeuren. Dat wil zeggen dat de collectanten via hun mobiele telefoon een bericht zullen sturen naar hun achterban met de vraag om te doneren voor hun vereniging. Uiteraard kan er ook gedoneerd worden via de website anjeractie.nl.

Over de Anjeractie
Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 16.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.