Bestuur

Het bestuur van de Koninklijke Rosendaalsche Kapel bestaat uit:

Albert Otten, voorzitter
Piet Middelkoop, penningmeester
Peter Mekkink, secretaris
Marlous Bos, algemeen bestuurslid
Marieke Kramer, algemeen bestuurslid en PR commissie

E-mail: secretariaat@rosendaalschekapel.nl

Muziekcommissie:
Michel Jalink
Jan Maassen van de Brink
André Zweers
Henk Bos
Marianne Jansen

E-mail: muziek@rosendaalschekapel.nl

Commissie historie en archief:
Peter Mekkink

Beheerder Torckschool (KRK gedeelte)
Henk Bos, o.a:
a. Rampenplan
b. Bij calamiteiten, vandalisme, inbraak, brand etc.
c. Voor zaken als sleutels, onderhoud verwarming, gas, water, elektra.

E-mail: beheerder@rosendaalschekapel.nl

Bankrekening (IBAN): NL 45 INGB 0001 1326 55